Fashion makeup

MU + hat from CAMBODIA! : me!
model: pamela
Photographer: khang wei